Nasadzenia drzew na terenie Kopalni Strzelin

Zakończyły się związane z nasadzeniem drzew i krzewów na terenie zwałowiska zewnętrznego Kopalni Granitu w Strzelinie, należącej do Mineral Polska Sp. z o.o. W celu ograniczenia wpływu wyrobiska na funkcjonowanie społeczności lokalnej zasadzono ok 300 szt. drzew i krzewów.