Z archiwum historii spółki

      

Niniejszym uprzejmie informujemy, że z dniem 31.10.2013 r. do rejestru przedsiębiorców KRSu wprowadzony został zapis o połączeniu spółek Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o. oraz MINERAL POLSKA Sp. z o.o.. Połączone spółki będą funkcjonować pod firmą MINERAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wesołej 12, 58‑379 Czarny Bór, NIP 522-10-22-066, REGON 011163771
 
       W dniu 30 września 2011 zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego połączenie Mineral Polska Sp. z o.o. z Polskie Kruszywa Sp. z o.o. poprzez przejęcie całego majątku spółki Polskie Kruszywa Sp. z o.o. Połączone spółki będą funkcjonować pod firmą Mineral Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wesołej 12, 58-379 Czarny Bór.

       W listopadzie 2009 roku doszło do połączenia spółek Kopalnia Granitu Mikoszów oraz Kopalnia Kruszywa Szczytniki Małe przez przejęcie całego majątku Kopalni Kruszywa Szczytniki Małe przez Kopalnie Granitu Mikoszów. Od lutego 2010 funkcjonują pod nową nazwą Mineral Polska Sp. z o.o., a siedziba przeniesiona została do Czarnego Boru, 58-379, ul Wesoła 12. 

        W lipcu 2008 roku STRABAG SE wykupił w całości udziały firmy „Kopalnia Kruszywa Szczytniki Małe” Sp. z o.o. niedaleko Legnicy.
     Spółka ta jest właścicielem nieruchomości, położonej w Spalonej, gmina Kunice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie (ok. 60 km na zachód od Wrocławia), o łącznej powierzchni 11 ha. Zasoby kopaliny możliwe do wydobycia wynoszą 805,90 tys. MG.
     Kopalnia Kruszywa Szczytniki Małe Spółka z o.o. posiada koncesję na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża Szczytniki Małe. W przedmiocie działalności Spółka ma zapisane wydobywanie żwiru i piasku.
Spółka nie prowadziła dotychczas jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Najpierw trzeba tu zbudować zakład wydobywczo-przeróbczy.
 

 

JEDNOLITE LOGO (2005)
 
  Szary trójkąt - symbolizuje nasz wyrób na magazynie
  Czerwona strzałka – wskazuje wydobycie surowca
  MINERAL – przedstawia przetworzone surowce i odzwierciedla jakość naszych produktów 
 
           Pod tym nowym znakiem również w przyszłości możecie oczekiwać usług na wysokim poziomie i dobrej jakości kruszywa.

 

drukuj artykułprzesłać e-mailem

Mapa
Mineral w Polsce:
Nowości