Kruszywa drogowe i kolejowe od Mineral Polska – najwyższa jakość produkcji

     

      MINERAL to marka koncernu STRABAG SE. Pod marką MINERAL działa ponad 170 zakładów produkujących kruszywa w różnych krajach Europy. W Polsce markę MINERAL możemy spotkać:
Mineral Polska Sp. z o.o.
Kopalnie w Grzędach i Borównie, w Strzelinie, Siedlimowicach,  oraz żwirownie w Szczytnikach Małych i Zagórkach.     
     W naszych kopalniach wydobywane są następujące surowce mineralne: Melafir, granit, a także żwir i piasek. Kopaliny te przeznaczane są na produkcję kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego. Zdolności produkcyjne wymienionych kopalń wynoszą ponad 4,5 mln ton rocznie kruszyw w ponad dwudziestu asortymentach. Do głównych produktów należą: grysy do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno i na gorąco oraz betonów nawierzchniowych i konstrukcyjnych, mieszanki na podbudowy dróg i autostrad, tłucznie i klińce do budowy dróg i linii kolejowych, piasek łamany.  
    
     Asortyment produkowany w naszych kopalniach objęty jest Zakładową Kontrolą Produkcji. Jakość wyrobów nadzoruje niezależne laboratorium TPA, które regularnie prowadzi badania i kontrole jakości produkowanych frakcji kruszyw.
     
     Zaletą kopalń Grzędy, Borówno, Strzelin, Siedlimowice  jest posiadanie własnych bocznic kolejowych o dużej wydajności załadunkowej.

 

Mapa
Mineral w Polsce:
Nowości