Kopalnia melafiru Borówno - Kopalnia nie prowadzi wydobycia i sprzedaży